فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
پنج شنبه۱ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۵۲ : ۵۹۰۶ : ۲۴ : ۲۹۱۳ : ۰۳ : ۰۷۱۹ : ۴۲ : ۱۸۲۰ : ۰۰ : ۰۹۰۰ : ۱۶ : ۵۲
جمعه۲ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۵۱ : ۲۶۰۶ : ۲۳ : ۱۵۱۳ : ۰۲ : ۵۵۱۹ : ۴۳ : ۰۹۲۰ : ۰۱ : ۰۲۰۰ : ۱۶ : ۳۱
شنبه۳ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۴۹ : ۵۴۰۶ : ۲۲ : ۰۲۱۳ : ۰۲ : ۴۳۱۹ : ۴۳ : ۵۹۲۰ : ۰۱ : ۵۴۰۰ : ۱۶ : ۱۰
یکشنبه۴ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۴۸ : ۲۲۰۶ : ۲۰ : ۴۹۱۳ : ۰۲ : ۳۲۱۹ : ۴۴ : ۴۹۲۰ : ۰۲ : ۴۷۰۰ : ۱۵ : ۵۰
دوشنبه۵ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۴۶ : ۵۲۰۶ : ۱۹ : ۳۷۱۳ : ۰۲ : ۲۱۱۹ : ۴۵ : ۴۰۲۰ : ۰۳ : ۴۰۰۰ : ۱۵ : ۳۰
سه شنبه۶ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۴۵ : ۲۱۰۶ : ۱۸ : ۲۷۱۳ : ۰۲ : ۱۱۱۹ : ۴۶ : ۳۰۲۰ : ۰۴ : ۳۳۰۰ : ۱۵ : ۱۱
چهارشنبه۷ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۴۳ : ۵۲۰۶ : ۱۷ : ۱۷۱۳ : ۰۲ : ۰۲۱۹ : ۴۷ : ۲۰۲۰ : ۰۵ : ۲۶۰۰ : ۱۴ : ۵۱
پنج شنبه۸ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۴۲ : ۲۳۰۶ : ۱۶ : ۰۸۱۳ : ۰۱ : ۵۳۱۹ : ۴۸ : ۱۱۲۰ : ۰۶ : ۱۹۰۰ : ۱۴ : ۳۲
جمعه۹ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۴۰ : ۵۴۰۶ : ۱۵ : ۰۰۱۳ : ۰۱ : ۴۴۱۹ : ۴۹ : ۰۱۲۰ : ۰۷ : ۱۲۰۰ : ۱۴ : ۱۴
شنبه۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۳۹ : ۲۷۰۶ : ۱۳ : ۵۳۱۳ : ۰۱ : ۳۶۱۹ : ۴۹ : ۵۲۲۰ : ۰۸ : ۰۶۰۰ : ۱۳ : ۵۶
یکشنبه۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۳۸ : ۰۰۰۶ : ۱۲ : ۴۸۱۳ : ۰۱ : ۲۸۱۹ : ۵۰ : ۴۲۲۰ : ۰۸ : ۵۹۰۰ : ۱۳ : ۳۸
دوشنبه۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۳۶ : ۳۴۰۶ : ۱۱ : ۴۳۱۳ : ۰۱ : ۲۱۱۹ : ۵۱ : ۳۲۲۰ : ۰۹ : ۵۲۰۰ : ۱۳ : ۲۱
سه شنبه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۳۵ : ۱۰۰۶ : ۱۰ : ۳۹۱۳ : ۰۱ : ۱۵۱۹ : ۵۲ : ۲۳۲۰ : ۱۰ : ۴۵۰۰ : ۱۳ : ۰۴
چهارشنبه۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۳۳ : ۴۶۰۶ : ۰۹ : ۳۷۱۳ : ۰۱ : ۰۹۱۹ : ۵۳ : ۱۳۲۰ : ۱۱ : ۳۸۰۰ : ۱۲ : ۴۸
پنج شنبه۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۳۲ : ۲۳۰۶ : ۰۸ : ۳۶۱۳ : ۰۱ : ۰۴۱۹ : ۵۴ : ۰۳۲۰ : ۱۲ : ۳۱۰۰ : ۱۲ : ۳۲
جمعه۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۳۱ : ۰۱۰۶ : ۰۷ : ۳۶۱۳ : ۰۰ : ۵۹۱۹ : ۵۴ : ۵۳۲۰ : ۱۳ : ۲۴۰۰ : ۱۲ : ۱۶
شنبه۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۲۹ : ۴۰۰۶ : ۰۶ : ۳۷۱۳ : ۰۰ : ۵۵۱۹ : ۵۵ : ۴۳۲۰ : ۱۴ : ۱۷۰۰ : ۱۲ : ۰۱
یکشنبه۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۲۸ : ۲۰۰۶ : ۰۵ : ۴۰۱۳ : ۰۰ : ۵۱۱۹ : ۵۶ : ۳۳۲۰ : ۱۵ : ۱۰۰۰ : ۱۱ : ۴۷
دوشنبه۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۲۷ : ۰۲۰۶ : ۰۴ : ۴۳۱۳ : ۰۰ : ۴۸۱۹ : ۵۷ : ۲۳۲۰ : ۱۶ : ۰۲۰۰ : ۱۱ : ۳۴
سه شنبه۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۲۵ : ۴۵۰۶ : ۰۳ : ۴۸۱۳ : ۰۰ : ۴۵۱۹ : ۵۸ : ۱۲۲۰ : ۱۶ : ۵۵۰۰ : ۱۱ : ۲۰
چهارشنبه۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۲۴ : ۲۸۰۶ : ۰۲ : ۵۵۱۳ : ۰۰ : ۴۳۱۹ : ۵۹ : ۰۱۲۰ : ۱۷ : ۴۷۰۰ : ۱۱ : ۰۷
پنج شنبه۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۲۳ : ۱۴۰۶ : ۰۲ : ۰۲۱۳ : ۰۰ : ۴۲۱۹ : ۵۹ : ۵۰۲۰ : ۱۸ : ۳۹۰۰ : ۱۰ : ۵۵
جمعه۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۲۲ : ۰۰۰۶ : ۰۱ : ۱۲۱۳ : ۰۰ : ۴۱۲۰ : ۰۰ : ۳۹۲۰ : ۱۹ : ۳۱۰۰ : ۱۰ : ۴۳
شنبه۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۲۰ : ۴۸۰۶ : ۰۰ : ۲۲۱۳ : ۰۰ : ۴۱۲۰ : ۰۱ : ۲۸۲۰ : ۲۰ : ۲۲۰۰ : ۱۰ : ۳۳
یکشنبه۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۱۹ : ۳۸۰۵ : ۵۹ : ۳۴۱۳ : ۰۰ : ۴۱۲۰ : ۰۲ : ۱۶۲۰ : ۲۱ : ۱۳۰۰ : ۱۰ : ۲۲
دوشنبه۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۱۸ : ۲۹۰۵ : ۵۸ : ۴۸۱۳ : ۰۰ : ۴۲۲۰ : ۰۳ : ۰۴۲۰ : ۲۲ : ۰۴۰۰ : ۱۰ : ۱۲
سه شنبه۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۱۷ : ۲۱۰۵ : ۵۸ : ۰۲۱۳ : ۰۰ : ۴۳۲۰ : ۰۳ : ۵۱۲۰ : ۲۲ : ۵۴۰۰ : ۱۰ : ۰۳
چهارشنبه۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۱۶ : ۱۵۰۵ : ۵۷ : ۱۹۱۳ : ۰۰ : ۴۵۲۰ : ۰۴ : ۳۹۲۰ : ۲۳ : ۴۴۰۰ : ۰۹ : ۵۵
پنج شنبه۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۱۵ : ۱۱۰۵ : ۵۶ : ۳۷۱۳ : ۰۰ : ۴۸۲۰ : ۰۵ : ۲۵۲۰ : ۲۴ : ۳۴۰۰ : ۰۹ : ۴۷
جمعه۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۱۴ : ۰۹۰۵ : ۵۵ : ۵۶۱۳ : ۰۰ : ۵۱۲۰ : ۰۶ : ۱۲۲۰ : ۲۵ : ۲۳۰۰ : ۰۹ : ۴۰
شنبه۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱۰۴ : ۱۳ : ۰۸۰۵ : ۵۵ : ۱۷۱۳ : ۰۰ : ۵۵۲۰ : ۰۶ : ۵۷۲۰ : ۲۶ : ۱۱۰۰ : ۰۹ : ۳۳