بازدید از تعاونی های استان کرمانشاه به مناسبت گرامیداشت هفته تعاون

حسن عزیزی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه به مناسبت هفته تعاون، از تعاونی های کرمانشاه بازدید نمود

هفته تعاون
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه هدف از این بازدید از تعاونی‌های فعال و الگو، ترویج فرهنگ تعاون و شناساندن نمونه های موفق تعاونی، به افراد جویای کار برشمرد و گفت: در این بازدیدها، توانمندی‌های بالقوه بخش تعاون نشان داده می شود و در راستای اصلاح عقاید و نگرش‌های عمومی جامعه نسبت به بخش تعاون مؤثر است.

حسن عزیزی اضافه نمود: نشان دادن فرصت‌های موجود در بخش تعاون موجبات تشویق، ترغیب و جلب افراد و گروه‌های مستعد و علاقمند و جویای شغل را فراهم می سازد.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: ترویج فرهنگ و اندیشه تعاونی، موجب ایجاد بستر مناسب برای جمع کردن سرمایه های خرد مردم به منظور ایجاد اشتغال و رشد و توسعه استان شود.

گفتنی است: اتاق تعاون استان کرمانشاه، اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان استان کرمانشاه و شرکت تعاونی 3730 کلینیک تخصصی نور طب کرمانشاه مورد بازدید مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  قرار گرفتند.