اسـتان کـرمـانشـاه بـا حـدود 24500 کیلومتر مـربـع مسـاحت (48/1% از کل مسـاحت کشــور) تعـداد 759/921/1 نفر (9/2%) از جمعیت کشور را در خود جای داده است. این استان در میانه ضلع غربی کشور بین 33 درجه و 36 دقیقه تا 35 درجه و 15 دقیقه عرض شمالی و 45 درجه و 24 دقیقه و 48 درجه و 30 دقیقه طول شرقی از نصـف النهار گرینـویچ قرار دارد. استان کرمانشـاه از شـمال به استان کردستان، از جنوب به استانهای ایلام و لرستان، از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود می شود. استان کرمانشاه از نظر تقسیمات کشـوری دارای یازده شهرستان به مـرکزیت شهر کرمانشاه است. شهر کرمانشـاه بر روی یک جلگه رسـوبی در دامنه کـوه سـفید و در ارتفـاع 1430 متـری از سـطح دریا بنـا گردیده، تا تهران 525 کیلومتـر و تا مـرز خسروی که مرز ایران و عراق است 198 کیلومتر فاصله دارد.

شهرستانهای استان عبارتند از: کرمانشـاه، کنـگاور، صحنـه، سنقر، هـرسـین، پاوه، جوانرود، اسلام آبادغرب، سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین.

استان کرمانشاه از نظر آب و هوا موقعیتی استثنایی دارد و شاید تنها استان کشور باشد که از نظر طبیعی و اقلیمی بسیار متوع و دارای کوههای سر به فلک کشیده و برفگیر، جنگلهای انبوه، صحراهای نسبتاً خشک، نخلستانهای پربار، تپه ماهورهای وسیع و دشتها وجلگه های حاصلخیز است.

استان کرمانشاه در سمت شمال غربی رشته کوه با عظمت زاگرس واقع و استانی کوهستانی محسوب می گردد. امتداد رشته کوه زاگرس دشتهای متعددی را در استان به وجود آورده است. مهمترین پهنه هموار استان، ماهیدشت در جنوب غرب کرمانشاه قرار دارد. از دیگر دشتهای وسیع سرسبز استان می توان به دشت حسن آباد، گواور، دشت دیره، دشت دینور، دشت چم چمال، اسلام آباد و کرند، دشت بشیوه پاطاق، دشت ذهاب، دشت سومار و... اشاره نمود. در این دشتها چشمه ها، نهرها، رودها و سرابهای بسیاری که از دل کوههای سر به فلک کشیده جاری گشته اند مناظر زیبا و بدیعی را خلق کرده اند.

پرآب ترین رود خروشان استان،سیروان است که پس از گذر از دل کوهستانهای پاوه و اورامانات وارد خاک عراق شده و در پشت سد دربندیخان در سلیمانیه آرام می گیرد. رودخانه مرگ پس از مشروب کـردن قسمتـی از زمینهای ماهیدشت و با اتصال به چند رود و نهر دیگر از جمله سراب روانسر، رودخانه قره سو (جاری در کنار شهر کرمانشاه) را تشکیل می دهند و در نهایت با وارد شدن به رودخانه گاماسیاب که استان همدان به این سو می آید، با دینور آب همراه شده به لرستان رفتـه و با نام سـیمره به خـوزسـتان می رسـد و در نهایت با نام کرخه به خلیج نیلگون فارس می پیوندند.

مهمترین ارتفاعات استان کوه سفید، پروا، بیستون، شاهو، دالاهو، کوه نوح، دالاخانی، هزار خانی و بازی دراز است. ارتفاع متوسط استان از سطح دریا 1200 متر است. مردم استان در دشتهای وسیع و ناودیسهایی که به صورت دره های باریک در میان چین خوردگیهای بهم فشرده رشته کوه زاگرس وجود دارد زندگی می کنند. درآمد کرمانشاهیان (با توجه به ویژگیهای آب و هوایی و پوشش گیاهی منطقه) بیشتر متکی به دامپروری و کشاورزی بوده است.

بارش سالانه حدود 9/11 میلیارد متر مکعب نزولات آسمانی بصورت برف و باران هدیه ای بزرگ از جانب خداوند متعال به مردم استان ما است که با پراکنش مناسب و رژیمی متنوع از 300 تا 800 میلمتر در نقاط مختلف همه جای استان را سیراب می کند. دامنه نوسان دما در سردترین شهرستان کنگاور و گرمترین شهرستان قصرشیرین می باشند.