اداره فرهنگی و ورزشی

سایت رسمی فدراسیون آماتوری ورزش کارگری کشور

 

مجموعه های ورزشی استان کرمانشاه :

1 - مجموعه ورزشی کارگری شماره یک کرمانشاه واقع در کرمانشاه سه راه حافظیه

    - شامل : سالن سرپوشیده فوتسال

               باشگاه بدنسازی در دو بخش آقایان و بانوان

               مجموعه استخرهای در دو بخش آقایان و بانوان ( آماده بهره برداری )

               مجموعه تفریحی و رفاه کارگران ( در حال ساخت)

2 - مجموعه ورزش کارگری شماره 2 کرمانشاه واقع در کرمانشاه چهار راه رودکی

      - شامل : زمین چمن فوتبال

                 سالن سرپوشیده فوتسال

3 - محموعه ورزش کارگری شهرستان اسلام آباد غرب