بنا به تصویب نامه شماره 862178 ت 47221 هـ مورخ 14/8/1390 هیات وزیران،  کارگروه تخصصی اشتغال استان ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با مشارکت اعضای زیر  تشکیل می شود:

 

1.     معاون برنامه ریزی استانداری (رییس)

 

2.     رییس واحداستانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر)

 

3.     رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

4.     رییس واحد استانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت

 

5.     رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی

 

6.     رییس واحد استانی راه و شهرسازی

 

7.     رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان

 

8.     رییس واحد استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران

 

9.     مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

 

10. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد (در صورت وجود)

 

11. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان

 

12. سرپرست یکی از بانکهای استان به انتخاب و معرفی شورای هماهنگی بانکها

 

در ماده 21 همین تصویبنامه،  وظایف کارگروه تخصصی اشتغال بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین شده است:

 

1.     تعیین فعالیت های اولویت دار از نظر استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت تصمیمات شورای عالی اشتغال

 

2.     بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بخش های مختلف اقتصادی با اولویت ایجاد اشتغال در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته استان

 

3.     وضعیت بازار کار و ارایه راه حل جهت کاهش میزان بیکاری در سطح استان

 

4.     هماهنگی در سیاست ها و خط مشی های اجرایی به منظور هدفمند نمودن آموزش ها و تطبیق آن با نیاز بازار کار

 

5.     شناسایی امکانات و محدودیت های آموزش فنی و حرفه ای استان و تشویق بخش غیردولتی برای ایجاد مراکز آموزشی مورد نیاز